BGH CÙNG CÁC BẠN HS TRƯỜNG TH SỐ 2 BA ĐỒN ĐẾN THĂM HỎI 2 ANH EM RUỘT BỊ TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC.

Tháng Mười 16, 2018 7:57 chiều

2

6

5

7

Số tiền quyên góp ủng hộ của học sinh và giáo viên là 10.000.000đ.