Liên hệ

Trường tiểu học số 2 Ba Đồn

Địa chỉ: KP3 phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn:  Trần Thị Oanh – Chức vụ: P. Hiệu Trưởng phụ trách nhà trường.
Điện thoại: 05236011563  – Email: thbadon2_bd@quangbinh.edu.vn