LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – TUẦN 19

Tháng Một 11, 2019 3:22 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                   

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                       

                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                Tuần 19 – Tháng 01 năm 2019 (Từ ngày 07/12/2018 đến 12/01/2019)

Trực lãnh đạo: Trần Thị Oanh

Trực ban: Nguyễn Thị Vân– Lớp 5A3

Thứ Ngày, tháng  Nội dung công việc Ghi chú 
2 07/01/2019 Chào cờ đầu tuần, đoàn phường trao quà ủng hộ học sinh nghèo – Dạy học chương trình tuần 19  học kỳ II. Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ nguồn.– Các lớp chú trọng công tác rèn chữ đẹp cho học sinh
3 08/01/2019 – Dạy học, Tiếp tục bồi dưỡng luyện tập các môn cho học sinh chuẩn bị dự thi các cấp. Nộp hồ sơ quy hoạch nguồn– 15h 20p đ/c Thảo, Luân, Trung luyện tập các môn thể thao, GVCN dạy thay tiết 3 của 2 đ/c– Các lớp chú trọng công tác rèn chữ đẹp cho học sinh
4 09/01/2019 – Dạy học, Chiều 14h sơ kết tổ, bình xét thi đua. (Lưu ý đầy đủ các thành viên trong tổ)– Học sinh dự thi OTE cấp thị. Các lớp nhắc học sinh tham gia văn nghệ đầy đủ– Các lớp chú trọng công tác rèn chữ đẹp cho học sinh
5 10/01/2019 – Dạy học. Nộp báo cáo sơ kết– 15h 20p đ/c Thảo, Luân, Trung luyện tập các môn thể thao, GVCN dạy thay tiết 3 của 2 đ/c– Các lớp chú trọng công tác rèn chữ đẹp cho học sinh
6 11/01/2019 – Dạy học. Tiếp tục công tác luyện tập cho học sinh các môn– 15h 20p đ/c Thảo, đ/c Luân, Trung luyện tập các môn thể thao, GVCN dạy thay tiết 3 của 2 đ/c– 16h 30 giao ban HĐSP. Dự kiến sơ kết
7 12/01/2019 – Tiếp tục công tác luyện tập các môn cho học sinh– Các lớp chú trọng công tác rèn chữ đẹp cho học sinh

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                     Trần Thị Oanh