CHƯƠNG TRÌNH HEO ĐẤT HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

Tháng Mười Hai 13, 2019 12:17 chiều

    Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thầy và trò trường TH số 2 Ba Đồn tổ chức chương trình “Mổ heo đất hướng về nguồn cội”. Với những chú heo đất của 18 lớp do các em học sinh tự cho heo ăn hàng ngày.