CẢM ƠN Đ/C NGUYỄN THI – ĐOÀN PHƯỜNG BA ĐỒN ĐÃ CÓ TẤM LÒNG VÀNG BẰNG CÁCH NUÔI LỢN TIẾT KIỆM VỚI SỐ TIỀN 1 TRIỆU ĐỒNG TẶNG CHO HS CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

Tháng Tư 17, 2019 10:13 sáng

20190417_070520 20190417_070519 20190417_070518.