TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018-2019.

Tháng Mười 2, 2018 2:42 chiều

          Trường TH số 2 Ba Đồn tổ chức “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018″ với 2 chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”, “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.         

           Hòa trong không khí của cả nước, tham gia tuần lễ Hưởng ứng học tấp suốt đời năm 2018, trường TH số 2 Ba Đồn chính thức tổ chức tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
         Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói: “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang”. Để giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là “quốc sách hàng đầu” theo chủ trương của Đảng là muốn đất nước phát triển thịnh vượng thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao. 

       Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”; 
        Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2018, tập thể giáo viên Trường TH số 2 Ba Đồn sẽ tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các em học sinh và Cán bộ giáo viên, nhân viên về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đây là cơ hội để các em học sinh của các lớp chia sẻ kinh nghiệm học tập; để các thầy, cô trao đổi kimh nghiệm trong dạy – học. Mỗi người chúng ta hãy chung tay xây dựng xã hội học tập để  chung sức nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài cho quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển bền vững.

5 4 7 1 2 9 3 8 6