KẾ HOẠCH Thực hiện Ngày Sách Việt Nam và hưởng ứng Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Tháng Năm 1, 2020 8:49 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 BA ĐỒN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện Ngày Sách Việt Nam và hưởng ứng Hội Sách Online

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

                            

Thực hiện Công văn số 721/BGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7;

Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7;

Công văn số 34/CV-PGDĐT ngày 16/4/2020 về việc thực hiện Ngày Sách Việt Nam  (21/4) và hưởng ứng Hội  Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 .

Thư viện trường TH số 2 Ba Đồn  xây dựng Kế hoạch Thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với các nội dung như sau:

  1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU.
  2. Mục đích

          – Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

– Nằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, học tập suốt đời của giáo viên và học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

– Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen nét đẹp văn hoá trong toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường góp phần nâng cao trình độ chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn cả nước đang tích cực phòng chống dịch.

– Khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, và tôn vinh những người đã tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in phát hành lưu giữ và quảng bá sách.

– Giúp hạn chế những hoạt động không cần thiết trong thời gian nghỉ học cách ly chống dịch covid -19

  1. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 thực hiện dựa trên sự an toàn tuyệt đối và thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước cũng như ngành giáo dục về việc nghỉ cách li chống dịch nhưng không quên nhiệm vụ dạy và học.

  1. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

– Các hoạt động chính của Ngày sách Việt Nam hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 được Thực hiện từ ngày 21/4 đến ngày 15/5/2020.

– Thành phần tham gia: Toàn bộ CB,GV, NV và học sinh trong toàn trường 

(gồm 34 CB, GV, NV;  624 em học sinh).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh nâng cao tình thần trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn bản thân cũng như những người xung quanh trong đợt dịch theo sự hướng dẫn của Bộ y tế và thực hiện đúng quy định của nhà nước về phòng và chống dịch Covid -19.

– Phát động CB, GV,  NV và học sinh tham gia các sự kiện về Ngày sách Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; tham gia Hội Sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn Book365.vn của Bộ thông tin và Truyền thông từ ngày 19/4/2020 – 20/5/2020, tham gia tìm tài liệu và đọc sách qua mạng.

  1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

– Ngày 17/4 lập kế hoạch thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 gửi lên trang web trường

– Thông qua hệ thống Intenet để liên lạc và thông báo phát động đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường.

– Trong thời gian học sinh chưa trở lại trường, nhà trường tiến hành thông báo trên cổng thông tin điện tử Vnedu để kết nối với phụ huynh, thông báo cho học sinh đọc sách Online tại trang Book365.vn. Sau khi học sinh tham gia đọc thì gửi hình ảnh đọc cho GVCN cập nhật lên trang Web của trường.

– Sau khi học sinh đi học trở lại học tập bình thường, cán bộ thư viên sẽ tổ chức cho học sinh các hoạt động khác nhau, như: đọc sách tại thư viện trường, lớp, thư viện xanh và góc thư viện thân thiện ở các lớp, ngoài ra sẽ tiến hành giới thiệu cho các em những cuốn sách hay, những mẫu chuyện có ý nghĩa, giúp các em có hứng thú tìm tòi, sáng tạo trong việc khám phá kho tàng tri thức vô giá từ sách.

– Báo cáo kết quả về Phòng theo đúng thời gian quy định.

–  GV và học sinh nắm rõ kế hoạch và tham gia thực hiện để đạt hiệu quả cao.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 7 của trường Tiểu học số 2 Ba Đồn

                                                                                                   Ba Đồn, ngày 17 tháng 4 năm 2020

              Người lập Kế hoạch                                                                            Hiệu trưởng

                                                         

          Nguyễn Thị Thanh Xuân                                                                      Trần Thị Oanh