Author Archives for thbadon2

1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – TUẦN 19

Tháng Một 11, 2019 3:22 chiều Published by Leave your thoughts

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                                   ... View Article


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – TUẦN 17

Tháng Mười Hai 23, 2018 8:06 chiều Published by Leave your thoughts

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                                   ... View Article


1

KẾ HOẠCH TUẦN – TUẦN 15

Tháng Mười Hai 5, 2018 8:20 sáng Published by Leave your thoughts

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                                   ... View Article


1

KẾ HOẠCH TUẦN – TUẦN 14

Tháng Mười Một 28, 2018 8:40 sáng Published by Leave your thoughts

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                                   ... View Article


1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – TUẦN 13

Tháng Mười Một 22, 2018 7:57 sáng Published by Leave your thoughts

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BA ĐỒN                                                   ... View Article